Το Spine corrector αποτελεί κομμάτι του εξοπλισμού της μεθόδου Pilates. Η άσκηση στο spine corrector έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ανισορροπιών της σπονδυλικής στήλης που προήλθαν λόγω  δομικών ή λειτουργικών παραγόντων και αποτελεί ένα εξαίσιο εργαλείο για την αξιολόγηση της λάθος στάσης σώματος. Το Spine corrector παρέχει  επαρκή στήριξη για τη μέγιστη περιστροφή της σπονδυλικής στήλης σε πολλά επίπεδα, συμβάλλει έτσι στη διόρθωση τυχόν ασυμμετριών που εμφανίζονται σε αυτήν. Ασκήσεις κάμψης, έκτασης, πλάγιας κάμψης και περιστροφής καθοδηγούμενες από το κατάλληλο σχήμα αναπνοής μπορούν να βελτιώσουν προβλήματα ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης και να επανεκπαιδεύσουν το σώμα να αποκτήσει τη σωστή στάση σώματος.